ÜRÜNLER

Po Isı Transfer Yağı - 15 kg

Petrol Ofisi Isı Transfer Yağı


Kullanıldığı Yerler
 İyi rafine edilmiş, parafinik esaslı baz yağlarla üretilmiştir. Çelik ve bakır üzerinde korozif etkisi olmayıp, çok iyi termal kararlılığı ve oksidasyona direnci vardır. Kapalı sistemlerde 315°C, açık sistemlerde 200°C çalışma sıcaklığına kadar emniyetle kullanılır. Spesifik ısısı ve termal iletkenliği yüksektir. Buharlaşması az, düşük sıcaklıktaki çalışması iyidir.
 
 
Özellikleri ve Faydaları
Yüksek termal kararlılığı sayesinde çok yüksek sıcaklıklarda çalışabilme imkânı sağlar.
Oksidasyona dayanıklıklarının yüksek olması uzun servis ömrü sağlar.
Uzun ömürlü olmalarına rağmen ısı transfer özelliklerini korur, sistemden verim alınmasını sağlar.
Yüksek sıcaklıkta bozulmaya karşı dayanıklı olup, tortu oluşturmaz.
Korozyona karşı sistemi çok iyi korur.
Düşük sıcaklıklarda çalışma kolaylığı sağlar.

Karşıladığı Şartnameler ve Onaylar

Kema Qualit B.V., HOLMES

Tipik Özellikleri*
SAE Viskozite Sınıfı   32 46
Yoğunluk, @ 15°C  g/ml ASTM 4052 0,872 0,877
Parlama Noktası COC,°C ASTM D 92 222 230
Kinematik Viskozite
40°C'de mm2/s
100°C'de mm2/s
ASTM D 445 32,18
5,43
44,49
6,88
Viskozite İndeksi ASTM D
2270
102 110
Akma Noktası, °C ASTM D 97 -15 -12
©2020 - OKSE MUHENDİSLİK. Tüm Hakları Saklıdır. İşte Kobi Hazır Web Sitesi